T.
+32 (0)56 95 99 20

Hout

Schuurstrook 80x133mm hout

504403Ber 146937 schuurstrook hout P40 133x80mm/50
Artikelnummer: 504403
€26.15
+ -
OF
504404Ber 146938 schuurstrook hout P60 133x80mm/50
Artikelnummer: 504404
€26.15
+ -
OF
504405Ber 146939 schuurstrook hout P80 133x80mm/50
Artikelnummer: 504405
€25.63
+ -
OF
504406Ber 146940 schuurstrook hout P100 133x80mm/50
Artikelnummer: 504406
€25.63
+ -
OF
504407Ber 146941 schuurstrook hout P120 133x80mm/50
Artikelnummer: 504407
€25.63
+ -
OF
504408Ber 146942 schuurstrook hout P180 133x80mm/50
Artikelnummer: 504408
€25.63
+ -
OF

Schuurstrook 93x184mm hout

504409Ber 50514 schuurstrook hout P40 184x93mm/50
Artikelnummer: 504409
€29.86
+ -
OF
504410Ber 50515 schuurstrook hout P60 184x93mm/50
Artikelnummer: 504410
€28.51
+ -
OF
504411Ber 50516 schuurstrook hout P80 184x93mm/50
Artikelnummer: 504411
€27.19
+ -
OF
504412Ber 50517 schuurstrook hout P100 184x93mm/50
Artikelnummer: 504412
€26.78
+ -
OF
504413Ber 50518 schuurstrook hout P120 184x93mm/50
Artikelnummer: 504413
€26.78
+ -
OF
504414Ber 50519 schuurstrook hout P180 184x93mm/50
Artikelnummer: 504414
€26.78
+ -
OF

Schuurstrook 115x107mm hout

504415Ber 34009 schuurstrook hout P40 107x115mm/50
Artikelnummer: 504415
€35.57
+ -
OF
504416Ber 34010 schuurstrook hout P60 107x115mm/50
Artikelnummer: 504416
€32.83
+ -
OF
504417Ber 34011 schuurstrook hout P80 107x115mm/50
Artikelnummer: 504417
€30.12
+ -
OF
504418Ber 34012 schuurstrook hout P100 107x115mm/50
Artikelnummer: 504418
€30.12
+ -
OF
504419Ber 34013 schuurstrook hout P120 107x115mm/50
Artikelnummer: 504419
€30.12
+ -
OF
504420Ber 34015 schuurstrook hout P180 107x115mm/50
Artikelnummer: 504420
€30.12
+ -
OF
504421Ber 34018 schuurstrook hout P240 107x115mm/50
Artikelnummer: 504421
€30.12
+ -
OF

Schuurstrook 115x230mm hout

504422Ber 50520 schuurstrook hout P60 230x115mm/50
Artikelnummer: 504422
€33.46
+ -
OF
504423Ber 50521 schuurstrook hout P80 230x115mm/50
Artikelnummer: 504423
€31.90
+ -
OF
504424Ber 50522 schuurstrook hout P100 230x115mm/50
Artikelnummer: 504424
€30.50
+ -
OF
504425Ber 50523 schuurstrook hout P120 230x115mm/50
Artikelnummer: 504425
€30.50
+ -
OF
504426Ber 50524 schuurstrook hout P180 230x115mm/50
Artikelnummer: 504426
€30.50
+ -
OF