T.
+32 (0)56 95 99 20

6-kant lang

6-kant lang

500646Ber 420948 dop 1/4" 6-kant BFD lang 6x50mm
Artikelnummer: 500646
€7.93
+ -
OF
500647Ber 420956 dop 1/4" 6-kant BFD lang 7x50mm
Artikelnummer: 500647
€7.93
+ -
OF
500648Ber 338222 dop 1/4" 6-kant BFD lang 8x50mm
Artikelnummer: 500648
€7.93
+ -
OF
500649Ber 420964 dop 1/4" 6-kant BFD lang 9x50mm
Artikelnummer: 500649
€8.10
+ -
OF
500650Ber 339210 dop 1/4" 6-kant BFD lang 10x50mm
Artikelnummer: 500650
€8.10
+ -
OF
500651Ber 924733 dop 1/4" 6-kant BFD lang 11x50mm
Artikelnummer: 500651
€8.10
+ -
OF
500652Ber 924741 dop 1/4" 6-kant BFD lang 12x50mm
Artikelnummer: 500652
€8.46
+ -
OF
500653Ber 417068 dop 1/4" 6-kant BFD lang 13x50mm
Artikelnummer: 500653
€8.46
+ -
OF
500654Ber 174495 dop 1/4" 6-kant BFD lang 14x50mm
Artikelnummer: 500654
€9.06
+ -
OF