T.
+32 (0)56 95 99 20

12-kant lang

12-kant lang

500726Ber 174498 dop 1/2" 12-kant BFD lang 10x77mm
Artikelnummer: 500726
€14.04
+ -
OF
500727Ber 331112 dop 1/2" 12-kant BFD lang 12x77mm
Artikelnummer: 500727
€14.72
+ -
OF
500728Ber 134017 dop 1/2" 12-kant BFD lang 13x77mm
Artikelnummer: 500728
€14.72
+ -
OF
500729Ber 332224 dop 1/2" 12-kant BFD lang 14x77mm
Artikelnummer: 500729
€14.72
+ -
OF
500730Ber 124184 dop 1/2" 12-kant BFD lang 15x77mm
Artikelnummer: 500730
€14.72
+ -
OF
500731Ber 370819 dop 1/2" 12-kant BFD lang 16x77mm
Artikelnummer: 500731
€15.99
+ -
OF
500732Ber 292389 dop 1/2" 12-kant BFD lang 17x77mm
Artikelnummer: 500732
€15.99
+ -
OF
500733Ber 181480 dop 1/2" 12-kant BFD lang 18x77mm
Artikelnummer: 500733
€15.99
+ -
OF
500734Ber 296988 dop 1/2" 12-kant BFD lang 19x77mm
Artikelnummer: 500734
€15.99
+ -
OF
500735Ber 411388 dop 1/2" 12-kant BFD lang 21x77mm
Artikelnummer: 500735
€17.96
+ -
OF
500736Ber 319775 dop 1/2" 12-kant BFD lang 22x77mm
Artikelnummer: 500736
€17.96
+ -
OF
500737Ber 319783 dop 1/2" 12-kant BFD lang 24x77mm
Artikelnummer: 500737
€17.96
+ -
OF
500738Ber 192147 dop 1/2" 12-kant BFD lang 27x77mm
Artikelnummer: 500738
€19.91
+ -
OF
500739Ber 317039 dop 1/2" 12-kant BFD lang 30x77mm
Artikelnummer: 500739
€23.34
+ -
OF
500740Ber 174499 dop 1/2" 12-kant BFD lang 32x77mm
Artikelnummer: 500740
€24.15
+ -
OF